Zadanie

W tym zadaniu musisz wskazać, gdzie w tekście Wakacji Mikołajka występuje komizm.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Co czujesz?
6
1.1 Dzieci, rodzice… i drobne spory. Beata Andrzejczuk, Teodorek i zwariowanych przygód worek
6