Zadanie

Który z nawozów jest bogatszy w azot: NH4NO3 czy CO(NH2)2?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5