Zadanie

Ile wynosi pH roztworu aniliny, którego stężenie to 10-2 mol/dm3? Stała dysocjacji zasadowej to 7,41 • 10-10.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5