Zadanie

Ile wynosi pH roztworu oranżu metylowego, którego stopień dysocjacji to 20%? pKa ma wartość 3,7.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5