Zadanie

Ile różnych tripeptydów da się otrzymać w kondensacji jednej cząsteczki leucyny i dwóch cząsteczek waliny?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5