Zadanie

Co można zaobserwować podczas kwasowej i zasadowej hydrolizy mocznika?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5