Zadanie

Przedstaw enancjomery metioniny i wskaż metioninę białkową.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5