Zadanie

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5