Zadanie

Ile wynosi pH etanoaminy o stężeniu 1 mol/dm3? Stała dysocjacji zasadowej CH3CH2NH2 to 25°C wartość Kb = 4,47 • 10-4.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5