Zadanie

Czemu wodorotlenek magnezu zapobiega nadkwasocie? Czy w ten sam sposób można by użyć wodorotlenku wapnia?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu