Zadanie

Zapisz reakcję polimeryzacji akrylamidu. Czy jest to poliamid?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu