Zadanie

20 cm3 soku cytrynowego miareczkowano wodorotlenkiem sodu o stężeniu 0,01 mol/dm3. Punkt równoważnikowy osiągnięto przy dodaniu 12 cm3 NaOH. Jaka była zawartość kwasu cytrynowego w soku?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu