Zadanie

Czym jest komplementarność zasad azotowych? Jaka jest ich rola w DNA?

Rozwiązanie

Zadania z tego działu