Zadanie

Podaj substraty, z których powstał związek o zapisanym wzorze. Produktem ubocznym była woda. Jakie warunki wpływają na wzrost wydajności tej reakcji?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu