Zadanie

Ile polilaktydu otrzymamy z 50 kg kwasu mlekowego? Wydajność reakcji to 60%.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu