Zadanie

Skały wapienne są tworzone przez węglan wapnia lub mieszaninę węglanów wapnia i magnezu. Woda, która jest w kontakcie z takimi skałami, nasyca się jonami Ca2+ i CO32-. Porównaj iloczyn rozpuszczalności węglanów wapnia i magnezu. Czy obecność węglanu magnezu wpływa na stężenie kationów wapnia w wodzie, która jest w równowadze ze składnikami takiej skały? Dlaczego?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu