Zadanie

Ksantogenian celulozy to produkt przejściowy, który powstaje w trakcie produkcji wiskozy. Atomy wodoru grup hydroksylowych są w nim podstawione jonami —CS2-. Przy których atomach węgla są grupy —OCS2-?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu