Zadanie

Ile kwasu mlekowego jest w 1 dm3, jeśli pH = 4, a pKa = 3,9?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu