Zadanie

Zbadano produkty spalania dymu tytoniowego. Dym wprowadzono do roztworu KMnO4, odsączono brunatny osad, wysuszono, a jego masa wyniosła 98 mg. Stosunek molowy metanalu do tlenku węgla(II) w dymie to 2:1. Oblicz masę tych dwóch związków w próbce.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu