Zadanie

W pewnym zbiorniku woda jest w równowadze ze skałą złożoną w 96% z dolomitu (CaCO3 • MgCO3). Resztę stanowi krzemionka. Czy w wodzie stężenia molowe kationów wapnia i magnezu są takie same? Dlaczego?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie