Zadanie

Pole buraków o powierzchni 1 ha wzbogacono 50 kg nawozu z kadmem. Nawóz zawierał 40 mg kadmu w 1 kg. Zebrano 15 ton buraków. Czy przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu w burakach (0,1 mg Cd/kg)?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie