Zadanie

Czy woda będąca w równowadze ze skałą, która składa się głównie z CaCO3, ma odczyn obojętny? Dlaczego?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie