Zadanie

Zapisz równanie utleniania wolnego węgla do dwutlenku węgla przy użyciu dichromianu(VI) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI).

Rozwiązanie

Wyjaśnienie