Zadanie

Węgiel zawiera domieszkę pirytu. Piryt spala się do tlenku żelaza(III) i tlenku siarki(IV). Jaka objętość tlenku siarki(IV) powstanie podczas spalania 1 t węgla zawierającego 1,5% mas. pirytu?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie