Zadanie

Przeprowadzono częściową hydrolizę pewnego pentapeptydu i otrzymano dipeptydy: Gly—Val, Val—Ser, Ser—Ser, Ser—Ile. Aminokwasem N-końcowym była glicyna. Ustal sekwencję pentapeptydu. Zastosuj trzyliterowe kody aminokwasów.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie