Zadanie

Zapisz reakcję (w formie jonowej skróconej), w której kwas octowy poddany działaniu dichromianu(VI) potasu w środowisku kwasowym, ulega utlenieniu do dwutlenku węgla i wody. Przeprowadź bilans za pomocą równań połówkowych jonowo-elektronowych.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie