Zadanie

W żaroodpornej rurce umieszczamy miedź. Podczas ogrzewania rurki naprzemiennie wciskamy tłoki strzykawek tak, by całe powietrze w układzie miało kontakt z substancją poddaną spalaniu. Położenie tłoka w strzykawce ustala się, gdy cały tlen zostaje zużyty. Wtedy na podziałce można odczytać ubytek objętości powietrza.

Jaka jest masa CuO powstałego podczas tego doświadczenia, jeśli zmierzony ubytek objętości badanej próbki powietrza był równy 6 cm3?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie