Zadanie

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie