Zadanie

Jakie zasady zielonej chemii mają zastosowanie w energetyce i przemyśle chemicznym?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie