Zadanie

Ile kwasu heksanodiowego musimy użyć w reakcji z heksano-1,6-diaminą, jeśli chcemy uzyskać 12 kg poliamidu? Wydajność reakcji to 60%.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie