Zadanie

Porównywano dwie próbki wody. Pierwsza była zanieczyszczona azotanem(V) potasu, a druga fosforanem(V) potasu. W pierwszej próbce stężenie jonów azotanowych(V) to 120 mg/dm3, a w próbce drugiej stężenie jonów fosforanowych(V) wyniosło 112 mg/dm3. W której z próbek było większe stężenie jonów potasu?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie