Zadanie

Czy wolna grupa aminowa w glutationie (Glu—Cys—Gly) pochodzi od kwasu glutaminowego? Dlaczego?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie