Zadanie

Ile wody mogłoby nasycić się benzenem, gdyby do morza wyciekły jego dwie tony? Rozpuszczalność benzenu w wodzie morskiej w temperaturze 25°C wynosi 1360 ppm.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie