Zadanie

Ile kwasu cytrynowego jest niezbędne, by usunąć 8 gramów kamienia kotłowego, który składa się głównie z węglanu wapnia? Nadmiar kwasu musi wynosić 20%.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie