Zadanie

0,5 m3 gazów z ciepłowni przepuszczono przez NaOH, który całkowicie pochłonął SO2. Do siarczanu(VI) sodu dodano kleik skrobiowy i miareczkowano jodem stężeniu 10-3 mol/dm3. Mieszanina zabarwiła się na granatowo po dodaniu 34 cm3 roztworu jodu. Jakie było stężenie SO2 w badanych spalinach?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie