Zadanie

500 cm3 wody z jonami chlorkowymi zmieszano z 250 cm3 roztworu azotanu(V) srebra(I) o stężeniu 0,01 mol/dm3. Wytrącił się osad chlorku srebra(I). Końcowe stężenie Ag+ wynosiło 0,002 mol/dm3. Jakie było stężenie jonów chlorkowych w badanej wodzie?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie