Zadanie

Maksymalne ciśnienie pary wodnej w powietrzu w 20°C to 2,34 kPa. Ile gramów pary wodnej jest w powietrzu, które wypełnia pomieszczenie o wymiarach 4 m x 3 m x 2,5 m? Temperatura wynosi 20°C, a wilgotność względna to 70%.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie