Zadanie

Ocynowaną blaszkę stalową wprowadzono do 20 cm3 roztworu chlorku antymonu(III) o nieznanym stężeniu. Na początku blaszka miała masę 0,50 g, a po usunięciu cyny 0,48 g. Jakie było początkowe stężenie chlorku antymonu(III)? Końcowe stężenie chlorku antymonu(III) wynosiło 2,2 • 10-3 mol/dm3.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie