Zadanie

Czym są właściwości sorpcyjne gleby? Jakie mają znaczenie dla upraw?

Rozwiązanie