Zadanie

Ile wynosi masa argonu w 1 m3 powietrza w warunkach normalnych?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie