Zadanie

Jakie jest stężenie molowe jonów sodu w wodzie, w której nie ma innych kationów? Stężenia anionów podano w tabeli.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie