Zadanie

Ile tlenu jest niezbędne, by podczas fermentacji etanolu otrzymać 2 kg kwasu octowego o stężeniu 10%?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie