Zadanie

Acetyloceluloza powstaje w reakcji celulozy z bezwodnikiem kwasu octowego w obecności kwasu siarkowego(VI). Estryfikacji ulegają dwie z trzech grup -OH przy C2 i C6. Uzupełnij schemat.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie