Zadanie

Amoniak reaguje z tlenkiem azotu(IV) – powstaje azotan(V) amonu. Ile soli powstaje w 10 m3 powietrza, którego 3 ppm to amoniak? Załóż, że tlenek azotu (IV) jest w nadmiarze, a reakcja przebiega z wydajnością 40%.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie