Zadanie

Czemu 4-metylopiperydyna jest mniej lotna niż N-metylopiperydyna?

Rozwiązanie