Zadanie

Woda zawiera jony wapnia w stężeniu 189 mg/dm3. Ile stałego węglanu sodu trzeba dodać do 2 dm3 tej wody, by zaczął się strącać osad węglanu wapnia?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu