Zadanie

Rozpuszczalność kwasu cytrynowego w temperaturze 20°C wynosi 59 g/100 g wody, a w temperaturze 30°C – 65 g/100 g wody. Przyrządzono nasycony roztwór tego kwasu w temperaturze 25°C. Ile wynosi stężenie procentowe tego roztworu? Przyjmij, że w rozpuszczalność ma przebieg liniowy.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu