Zadanie

Jak udowodnisz, że cukry proste mają w cząsteczkach grupy -OH przy sąsiednich atomach węgla?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie