Zadanie

Czemu fruktoza daje pozytywny wynik próby Tollensa i Trommera?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie