Zadanie

Narysuj fragmenty cząsteczek celulozy i amylozy. Co łączy, a co różni, te polisacharydy?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie